מוכן לחיים - כתר, 2000

בן קיבוץ הנשלח אל העולם להתעשר, אסיר המגלה את חכמת החיים רגע לפני שחרורו, נער המתוודע לסוד משפחתי, ועוד דמויות על סף מפנה בחייהן, מגלות – בחמישה סיפורים קצרים – כי המציאות שונה מכפי שציפו: לעתים טובה יותר, לעתים מאכזבת אך תמיד מפתיעה.