איש הסגריר - עם עובד, 1987

משימת מודיעין פשוטה, שבאמצעותה מנסה דני סימון, סוכן חשאי שהוצא מהשירות, לחזור אל השטח, מתגלה כמזימה. סימון מוצא את עצמו ממולכד. בסופו של מרדף מרתק, בו הוא מתחקה אחרי עובדות, אנשים וכוונות, הוא נאלץ להתעמת עם הגורם הבעייתי מכל - זהותו שלו.