top of page

שירותי כתיבה ועריכה

בנוסף לפעילותו כסופר וכעורך בהוצאות ספרים שונות, מספק ד"ר אמנון ז'קונט שרותי כתיבה ועריכה באופן פרטי. בין היתר כתב בשמם של מדינאים ואנשי ציבור מספר ביוגרפיות, שחלקן זכו לתפוצה רבה, וסייע לסופרים ולכותבים לא מעטים בכתיבת ספריהם - עד שהיו ראויים להוצאה לאור.

 

לפרטים נוספים – ניתן לכתוב אל הדוא"ל של אמנון או להתקשר טלפונית.

 

חדר שירותי כתיבה ועריכה
bottom of page