top of page

ייעוץ פסיכולוגי

כמה פרטים בדבר היעוץ

 

תכיפות הפגישות: היעוץ יכול להתקיים בכל תכיפות שהיא, לפי הנחוץ. ניתן להחליט על סדר קבוע של פעם או פעמיים בשבוע, אך גם אחת לשבועיים, לשלושה, לחודש, לכמה חדשים ואפילו ברווח של שנים. ניתן גם לקבוע פגישה חד פעמית. עם סיומה של פגישה אין הכרח להתחייב על מועד הפגישה הבאה אלא ליזום בעת הצורך פגישה נוספת, אפילו בהתראה קצרה “מהיום למחר” או, כשהדבר ניתן, "מהיום להיום”. ניתן לקבוע גם בשבת.

 

מהלך הפגישות: ניתן לבוא לבד, בלוויית בן-זוג, חברה, הורה או כל אדם שהוא, ללא צורך בהסבר או הנמקה. ניתן להקליט את שיחות הייעוץ (יש לדאוג לאמצעי הקלטה).

 

ביטולים: אין לבטל פגישה בטווח קצר מדי. אי הופעה לפגישה שנקבעה או ביטול פגישה בטווח של פחות מ - 24 שעות לפני קיומה יחוייבו בתשלום מלוא המחיר, אפילו אם הסיבה "מוצדקת". כאמור: ניתן לקבוע פגישה תוך התראה קצרה ועל כן אין צורך להתחייב לפגישות שלא ברור אם ניתן להגיע אליהן.

 

הסתייגות: בפגישות הייעוץ לא ניתן "לרפא" דכאונות, חרדות והתמכרויות.

וורדה רזיאל ז'קונט
bottom of page