אחרון המאהבים החכמים - כתר, 1991

רוני לוין – בנם המתבגר של דיפלומט ישראלי ורעייתו החיים בניו יורק – מגלה, להפתעתו, שאירועים בלתי מובנים מתרחשים בין הוריו ובסביבתם. הדברים נעשים מוזרים עוד יותר לנוכח התנהגותה המתחמקת של אמו והתעלמותה משרשרת של אזהרות מפני מאורע קטלני העומד להתחולל. בניסיונותיו להבין את המתרחש נקלע רוני למרוץ נגד הזמן האוזל, נגד נפתלותם של הסובבים אותו ונגד הספקות המכרסמים בו: מה טיבם האמיתי של האנשים הקרובים לו ביותר? מה הסוד שבצלו הם חיים ומדוע הם מתעלמים מן האיתותים ששולחת אליהם